Fejlesztő Foglalkozások 
Kognitív funkciók fejlesztése, (emlékezet, figyelem stb.), tanulási nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása sokféle hatékony fejlesztő feladattal
felzárkóztatás
Korrepetálás
Segítség a mindennapi tanulásban, felkészülésben
Érettségire, pótvizsgára, felvételire felkészítés
Célzott segítség a sikeres érettségihez, felvételihez

Tanulásmódszertan

Különféle tanulási stratégiák, módszerek elsajátítása
„A gyerekenek azt kell megtanulniuk, hogy hogyan kell gondolkodni, nem pedig azt, hogy mit kell gondolni.”

Többéves pedagógiai szakmai tapasztalattal a hátam mögött, segíteni szeretnék azoknak a gyerekeknek a tanulásban, akiknek nehézséget okoz a tananyag elsajátítása, felkészülés egy-egy vizsgára, dolgozatra.

„Meg kell tanulni megtanulni tanulni.”

2002-ben a Pécsi Tudományegyetemen szereztem diplomát magyar nyelv és irodalom szakon. Emellett a felnőttképzési és művelődési menedzser egyetemi szakot is elvégeztem.

Néhány éve fejlesztőpedagógus diplomával is rendelkezem.
2002 óta egy középiskolában tanítok magyart, és a fejlesztő foglalkozásokat is én tartom.

„A gyerek nem buta, csak kicsi.”

Az utóbbi években egyre jobban kitűnik számomra, hogy a gyerekek nem tudják azt, hogyan kell tanulni, nem tudnak önállóan tanulni, nem tudnak egy-egy tananyagot hatékonyan elsajátítani.

Azoknak a gyerekeknek, akik még ezeken kívül tanulási nehézséggel is küzdenek, még nehezebb boldogulniuk a tanulásban, és nehezebb megfelelni a növekvő iskolai elvárásoknak.

„A gyerek szívesen tanul, ha türelmesen magyaráznak neki.
Szívesen másol, ha példát mutatnak neki.”

Tanárként és fejlesztőpedagógusként azt az elvet vallom, hogy „Meg kell tanulni megtanulni tanulni”.

Ennek megfelelően a tanítási és fejlesztési munkám során igyekszem a tanulókat hatékonyabb tanulási technikákkal és stratégiákkal megismertetni, annak érdekében, hogy nehézségek nélkül vegyék az akadályokat a tanulásban.

„A gyermek lelke a legtisztább kert. Vigyázz nagyon kérlek, hogy mit ültetsz el benne!”

Célom, hogy a gyerekek olyan módszereket sajátítsanak el, amelyekkel könnyebben boldogulnak a tanulási folyamatokban, az iskolai életben.

Árak

Korrepetálás
Érettségire való felkészítés
Pótvizsgára való felkészítés
Felvételire való felkészítés
Fejlesztés
Tanulásmódszertan
Felkészítés egy-egy
dolgozatra, feleletre
3000 Ft/óra
3500 Ft/óra
2500 Ft/óra
3000 Ft/óra
4000 Ft/óra
3000 Ft/óra
2000 Ft/óra
Írj nekem vagy keresd fel Facebook oldalam